Je organisatie op een juiste manier inrichten met bijbehorende rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die passen binnen het assetmanagement kader? Werknemers die weten waar ze aan toe zijn en passende ondersteuning geven?

Als je verder wilt komen met assetmanagement, is een zorgvuldig en helder ingerichte organisatie een eerste vereiste. Zodat het duidelijk is wie welke rol binnen assetmanagement op zich neemt, de processen en deliverables duidelijk zijn en dat de bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn geregeld en vastgelegd. Daarmee begrijpt iedereen wat je van de ander mag verwachten en wat dit van jezelf vraagt. En wat ieders bijdrage is aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen, de line of sight. Thema’s als leiderschap, eigenaarschap en zichtbaar autonoom gedrag komen daarbij direct ter sprake. We kunnen je helpen om de assetmanagement rollen uit te werken en te verankeren in de organisatie.

Assetmanagement betekent dat mensen zich gaan ontwikkelen in hun rol en hun beslissingen expliciet gaan onderbouwen. Dat brengt nieuwe gewenste competenties met zich mee, zoals risicomanagement, prestatiemanagement en focus op langere termijn en levensduur in plaats van de korte klap. Daarnaast is het ook van belang dat betrokkenen elkaar gaan vertrouwen op hun kennis en kunde, waarbij iedereen in de keten even belangrijk is. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden daar gelegd waar ze horen.

Om iedereen goed in zijn nieuwe rol of functie te laten functioneren, is begeleiding in de vorm van opleiding en coaching een goed instrument. Kijk eens hier wat we hierin voor je kunnen betekenen.

Je organisatie inrichten?

Neem contact op met Diederik!

ir. Diederik van Leeuwen

Technical Director

diederik.van.leeuwen@iesbv.nl