Prysmian van inzicht naar aanpak

Prysmian

Al meer dan honderd jaar is Prysmian wereldleider in de energie- en telecomkabelindustrie. Een industrieel bedrijf dat zich er van bewust is dat de mensen in de organisatie heel belangrijk zijn. De vraag naar de producten van Prysmian stijgt, maar er is op de site geen ruimte om meer machines te plaatsen. De vraag van Prysmian is dan ook: kunnen wij onze productie verdubbelen met gebruik van onze bestaande assets?

Naast een workshop om de assetmanagement bewustwording te verhogen, heeft IES een ISO 55000-Gap-analyse uitgevoerd. De uitkomsten geven inzicht in waar het bedrijf nu staat. Daarmee zijn haalbare doelstellingen geformuleerd die vanuit de assets direct kunnen bijdragen aan een hogere productie. Het uitgangspunt daarbij is het verhogen van de OEE. Het goed implementeren van assetmanagement gaat structureel bijdragen aan het verbeteren van de OEE en het bedrijfsresultaat.

Resultaat

Er zijn veel knoppen om aan te draaien. Sommige resultaten kunnen snel worden behaald, anderen misschien wel pas na vijf jaar. Er zijn verschillende werkpakketten opgesteld, die een verbetering van organisatieprocessen en het verhogen van de OEE mogelijk maken. De verbetering van de organisatieprocessen is vooral gericht op meer planmatig werken en daarmee voorspelbaar zijn. Zoals een integrale planning, zodat er effectiever met de capaciteit van zowel mensen als machines omgegaan kan worden. Hoewel het inzetten van assetmanagement een grote investering is, verdient de inzet zich gaandeweg terug. Bij Prysmian zijn de IES sengineers met de aanpak van het onderhoud op de productiemachines zo succesvol, dat in een half jaar tijd zowel dit onderdeel als de verdere inzet al profijtelijk is voor de opdrachtgever.

Aanpak

Verschillende IES sengineers vervullen een rol in de organisatie van Prysmian. Zo brengt IES kennis en ervaring direct in. Een onafhankelijke blik samen met een heldere planning en duidelijke escalatie niveaus maken het mogelijk doelgericht te werken.

Implementeren van dit soort programma’s vraagt flexibiliteit en wendbaarheid van de IES sengineers en de organisatie van Prysmian. Dit maakt het mogelijk om naast de dagelijkse werkzaamheden een complex verbeterprogramma te realiseren.

Meer weten?