Stolthaven verbetert beheersing risico’s op zware ongevallen

Stolthaven Moerdijk

Stolt-Nielsen is een wereldwijd transport-, opslag- en distributiebedrijf van chemische en andere vloeistoffen. Het bedrijf heeft 6000 medewerkers in 30 landen. Stolthaven Moerdijk is een opslagterminal van 48.350 m3 met 45 tanks voor (gevaarlijke) vloeistoffen. Dit bedrijf valt onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Tijdens een audit van het veiligheidsbeheerssysteem vond het Bevoegd Gezag dat er onvoldoende vorm gegeven was aan het beleid voor aging assets.

Naast het professionaliseren van het beleid voor aging assets kreeg IES Asset Management (IES) de opdracht om de engineering en maintenance organisatie om te vormen naar een assetmanagement organisatie.

Resultaat

  • De huidige staat van het assetmanagement proces is in kaart gebracht en de te bereiken doelen zijn vastgesteld.
  • Een opgesteld en geaccordeerd verbeterplan.
  • Een vastgesteld assetmanagementbeleid dat wordt toegepast op alle terminals van Stolthaven.
  • Een onderhouds- en integriteitsmanagementstrategie, inclusief een strategie voor de aging assets.
  • Het onderhoudsinformatiesysteem is opnieuw ingericht in samenhang met de ontwikkelde werkprocessen voor onderhoud.

Aanpak

Het proces start met het uitvoeren van een assessment: hoe groot is het gat tussen de werkelijke en de gewenste situatie. Vandaaruit stelde IES een verbeterplan op. Dit plan bestaat uit werkpakketten die stap-voor-stap uitgevoerd kunnen worden op basis van prioriteiten. De kenmerkende werkwijze van IES, alle lagen aan tafel bij het opstellen en uitvoeren van het plan, is ook bij Stolthaven Moerdijk toegepast. De rol van de sengineer in het plegen van interventies en het bereiken van consensus op de voortgang creëert betrokkenheid van alle medewerkers bij de nieuwe onderhoudsstrategie.

Sengineer Randolph Smit over het project

”Een mooie analogie voor BRZO vind ik deze: je kan een slot op je ramen zetten, maar dat maakt je huis niet veilig. Wat ik bij Stolthaven Moerdijk heb mogen doen is het huis slopen, een nieuw fundament bouwen, het huis plaatsen en daarna de ramen met goed hang- en sluitwerk erin zetten. De nieuwe onderhoudsstrategie garandeert zo weer jaren een betrouwbaar onderkomen.”