Risk Based Maintenance studie verlichting systeem

SCHIPHOL

Luchthaven Schiphol is de grootste luchthaven van Nederland en daarmee ook een belangrijke ader voor Europa. Schiphol hanteerde een onderhoudsbeleid voor het verlichtingssysteem dat was onderhouden met een vervangingsstrategie gebaseerd op een normatief aantal operationele branduren. De praktijk leert dat een dergelijke preventieve vervanging leidt tot een niet volledig gebruik van de levensduur.

IES Asset Management kreeg de opdracht om een studie te doen naar de mogelijkheid en voordelen van een nieuw onderhoudsconcept voor het verlichting systeem.

Resultaat

De eerste studie toonde aan dat zowel in het huidige als voorgestelde regime de kans op het overschrijden van de operationele normen van beschikbaarheid te verwaarlozen is. Een overgang op het nieuwe regime levert, over een periode van 20-25 jaar, een gemiddelde besparing van 28% aan kosten op.  

De tweede studie gaf aan dat de overgang van het huidige gepland onderhoud naar het nieuwe regime vrijwel direct kan ingaan. Gerekend naar de aangepaste tijdstippen en het opgegeven operationeel gebruik van de verlichting, traden geen aanmerkelijke verschillen op in onderhoudsintensiteit in vergelijking met de eerste studie (beschikbaarheid blijft gelijk). 

Aanpak

Bij storingsafhankelijk onderhoud (SAO) wordt de levensduur van componenten volledig benut. Een modelleringstool is het gereedschap om te onderzoeken in hoeverre een strategie, gebaseerd op SAO, te verkiezen valt boven het huidige planmatig onderhoud. Twee scenario’s zijn met behulp van modellen doorgerekend, waarbij gegevens zoals levensduur, aantallen, manuren en materiaalkosten zijn verkregen door de fabrikant en Amsterdam Airport Schiphol.  

In het eerste scenario is berekend in hoeverre het overgaan van gepland onderhoud naar SAO leidt tot kostenbesparing en wat de risico’s ten aanzien van beschikbaarheid en piekbelasting in onderhoud zijn.  

In het tweede scenario is met een aangepaste startdatum, de analyse van kosten, aantal vervangingen per 5 dagen en benodigde manuren herhaald. Hierdoor werd de situatie nagebootst, waarbij de opdrachtgever vanaf dat moment het onderhoud zou uitvoeren volgens de nieuwe strategie. Dit leverde inzicht in hoeverre een overgang zonder problemen plaatsvindt.