Vaarwegen zeeuwse delta / oosterscheldekering

Volkerinfra

Volkerinfra is een jonge organisatie opgericht door een consortium van bedrijven binnen de VolkerWessels groep om projecten in de infra en buiten de spoorcontracten op te pakken.

Opdracht

Een van de contracten in beheer bij VolkerInfra is het plannen en uitvoeren van het onderhoud voor kunstwerken (bijv. sluizen en bruggen) in de regio Zeeland. Volkerinfra heeft IES gevraagd om gedurende een periode van 5 maanden te ondersteunen bij Maintenance engineering werkzaamheden voor de mobilisatiefase van het contract Vaarwegen Zeeuwse Delta / OosterScheldeKering. De werkzaamheden bestonden uit:

  • Het opstellen van een nieuw onderhoudsconcept;
  • Het inrichten van het CMMS-systeem (Maximo) voor het contract;
  • Het opstellen van de formulieren (inspectie/keuring) en werkinstructies;
  • Toetsen van alle werkzaamheden aan de eisen van de opdrachtgever en deze te valideren en verifiëren.

De objecten binnen het contract werden wel onderhouden, maar niet goed vastgelegd en onderbouwd.

Aanpak

In samenwerking met de inspecteur, installatiedeskundigen en uitvoerders kunstwerken is een onderhoudsconcept opgesteld op basis van hun kennis en ervaring. Hierbij heeft IES een faciliterende rol ingenomen om dit proces te begeleiden en daarnaast op een overzichtelijke en goede manier de informatie op te schrijven en te verwerken. Het OHC is vertaalt naar PO-schema’s (Preventief Onderhoud) in Maximo gegroepeerd op locatie, zodat deze de werkwijze buiten beter benaderde. Voor de werkinstructies en formulieren is een standaard template aangemaakt en ingevuld, zodat men met de werkorders ook de juiste werkzaamheden kon uitvoeren. Door in al deze stappen het betrokken contractteam te laten deelnemen was er geen weerstand en ging men ermee aan de slag.
Naast al deze praktische zaken, was het ook noodzakelijk om aan de opdrachtgever aan te tonen dat de opgestelde werkzaamheden alle eisen konden afdekken die aan de objecten gesteld zijn. Om dit doel te bereiken werd met behulp van de VISE (VolkerInfra System Engineering) tool systematisch alle eisen opgesomd en aangegeven op welke manier deze afgedekt waren (bijv. door middel van het OHC / werkinstructies / inspectieformulieren / processen / etc.).

Resultaat

  • Succesvolle mobilisatie; onderhoud op het juiste moment uitgevoerd en werkbeschrijving aanwezig
  • Complete validatie en verificatie van het eisenpakket; Opdrachtgever heeft een overzicht over hoe alle eisen zijn afgedekt
  • Er is dus uiteindelijk een volledige onderbouwing waarom en hoe onderhoud uitgevoerd moet worden