Niet elke storing is even belangrijk, welke geef je prioriteit?

Monteurs die doelgericht op pad gaan en zich niet laten leiden door de waan van de dag. Maar wel door de prioriteiten van het onderhoudsplan en de te behalen doelstellingen. Je streeft ernaar om het onderhoud zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. In de praktijk betekent dit dat er een werkstroom moet worden ingericht, waarbij rollen, taken en verantwoordelijkheden duidelijk omschreven zijn en op elkaar zijn afgestemd. Het onderhoudsinformatiesysteem is aangepast aan de werkstroom, zodat duidelijke werkorderstromen ontstaan met de juiste informatie.

Een werkstroom inrichten, hoe doe je dat?

Wij maken samen met jou een overzicht van het preventieve en correctieve onderhoud dat dagelijks moet worden uitgevoerd, op basis van onderhoudsconcepten met een meerjaren onderhoudsplan. Daarnaast worden er geprioriteerde geplande reparaties aan toegevoegd. Dit geeft ook inzicht voor het goed inrichten van sparepartsmanagement en de bijbehorende supply chain. Met eenvoudige processchema’s en een RACI delen we taken toe, zodat duidelijk is wie welke rol en taak heeft en wie er moet worden geïnformeerd. Ook kan je meteen zien hoeveel werk een bepaalde medewerker heeft gekregen en of de verdeling van de taken wel evenwichtig is. Natuurlijk bekijken we hoe de onderlinge communicatie zo goed mogelijk kan zijn en bepalen we hoe we de efficiëntie en effectiviteit van de werkstroom gaan meten met procesindicatoren en KPI’s. Alles weergegeven in een overzichtelijk dashboard.

Onderhoud volgens plan door het juiste onderhoud goed te doen

Dat is wat je wilt. Volgens beheerste werkstromen, goede prognoses, heldere rapportages en initiatiefrijke medewerkers. Daarnaast kan er ook nog eens geoptimaliseerd worden, omdat het proces gemeten en bestuurd wordt. Het inrichten van de werkstroom is een belangrijke stap in het realiseren van ‘good assetmanagement practice’. Het geeft rust in de organisatie en je bent met de juiste dingen bezig. Onze sengineers komen uit de praktijk en weten hoe belangrijk het is om mensen te laten samenwerken en te coachen in hun rol.

Wat kan IES hierin voor je betekenen?

We ondersteunen je graag bij het inrichten van dit hele proces! Ook is het mogelijk om via training en opleiding het hele team hierin mee te nemen en de kennis daadwerkelijk in huis te halen.

Neem gerust contact op om jouw situatie eens met elkaar te bespreken!

Werkstroom inrichten?

Neem contact op met Jan!

ing. Jan Mens

Operations Director

jan.mens@iesbv.nl