Een organisatie investeert in bedrijfsmiddelen om de uiteindelijke corporate doelstellingen waar te maken. Het uitvoeren van onderhoud is geen doel op zich, maar is er op gericht om een aantoonbare bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen. Door bijvoorbeeld de gewenste betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de installaties te realiseren binnen een kostenkader. Het beheersen van risico’s voor veiligheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, kosten, omgeving, imago etc. speelt hierin een belangrijke rol. Wij kunnen dit doen door het inzetten van Risk Based Maintenance methodieken, zoals bijvoorbeeld een FMECA (Failure Mode, Effect en Criticality Analyse), waarmee de risico’s van falen van het bedrijfsmiddel inzichtelijk worden gemaakt. Natuurlijk is het van belang de onacceptabele risico’s te mitigeren met een beheersmaatregel. De hele reeks aan mitigerende acties vormt het (op risico gebaseerde) onderhoudsconcept en is de basis voor het uiteindelijke lange termijn onderhouds- en investeringsplan 

Gedurende de levensduur van het bedrijfsmiddel kunnen we vaststellen of het toegepaste onderhoudsconcept effectief is en de gewenste beschikbaarheid en betrouwbaarheid oplevert binnen het kosten- en risicokader. Om dit inzicht te krijgen maken we een reliability model van het bedrijfsmiddel in zijn omgeving, brengen het faalgedrag in kaart, voeren het onderhoudsconcept in en rekenen voor je uit wat het meest optimale onderhoudsconcept is, ook als de omstandigheden wijzigen. Zodat je goed onderbouwde beslissingen kunt nemen gedurende de levensduur van het bedrijfsmiddel en ook echt aan asset life cycle management kunt doen.

Wij zorgen ervoor dat je deze onderbouwde beslissingen kunt nemen. Wil je weten hoe? Zie ons aanbod hieronder.

Meer weten over Maintenance & Reliability Engineering?

Neem contact op met Randolph!

ing. Randolph Smit

Lead Projects

randolph.smit@iesbv.nl