Zes succesfactoren bij het uitvoeren van een FMECA

Bij het uitvoeren van een FMECA zijn een aantal zaken van belang om tot een goed resultaat te komen. In dit artikel weergeeft IES de zes belangrijkste succesfactoren om te komen tot een goede en nuttige FMECA.

De zes succesfactoren voor een FMECA:

1. Afstemming van het verwachte resultaat

De verwachtingen van het resultaat van een FMECA kunnen sterk verschillen. Waar de één een overzicht van faalrisico’s verwacht, verwacht de ander naast de risico’s ook onderhoudsmaatregelen inclusief begroting geïmplementeerd in een onderhoudsbeheersysteem. Het moge duidelijk zijn dat de benodigde inzet voor dat laatste veel hoger is dan voor het eerste.

2. Samenstelling en beschikbaarheid van een goed team

De kwaliteit van een FMECA is gelijk aan de kwaliteit van het team dat de studie uitvoert. Wij raden aan om een FMECA uit te voeren in een team van 4 tot 6 personen met een vertegenwoordiging vanuit: operatie, onderhoud (mechanisch/elektrisch/instrumentatie/automatisering), veiligheid/kwaliteit, maintenance engineering en een vertegenwoordiger vanuit de klant (van de asset). De ervaring leert dat een te klein team te weinig perspectief biedt en dus onvoldoende kennis in huis heeft om een goed resultaat op te leveren. Een te groot team levert meer meningen op en dus meer discussie die vaak geen toegevoegde waarde oplevert, maar wel tijd kost. Ook stemmen we af hoe we kunnen zorgen dat het team ook werkelijk ruimte krijgt om deel te nemen aan het project naast hun gangbare werkzaamheden.

3. De rol van IES

We kunnen als IES diverse rollen innemen in de ontwikkeling van een FMECA. Hoe meer we als IES voorbereiden en uitwerken hoe lager de benodigde capaciteit van de klant. Kennisontwikkeling over het uitvoeren van een FMECA en borging en acceptatie van het resultaat kan dan een groter aandachtspunt zijn. We kunnen ook enkel een faciliterende rol innemen. We richten ons dan op het proces, de aanpak en inhoudelijk advies bij de uitvoering en de rest doet opdrachtgever zelf. Ook dit stellen we van tevoren vast.

4. Focus op het resultaat en balans tussen snelheid en kwaliteit

Omdat je goed hebt afgestemd wat het resultaat moet zijn, kun je hier ook op focussen. Stem de werkwijze (en tool) af op het gewenste resultaat en laat dit leidend zijn. We zien nog wel eens dat men software heeft aangeschaft voor het uitvoeren en vastleggen van een FMECA en dat deze software leidend wordt, in plaats van de focus op het gewenste resultaat. Een veelvoorkomende valkuil is namelijk dat er te diep op de techniek ingegaan wordt. Dit leidt tot verloren tijd aan discussies die nauwelijks meerwaarde hebben. Een andere valkuil is dat oorzaken en effecten te cryptisch of te algemeen omschreven worden om de snelheid erin te houden. Later kan men dan niet meer reproduceren wat er werd bedoeld.

5. De juiste risicomatrix

Bij een FMECA gebruiken we een risicomatrix om risico’s te classificeren. Het doel van een risicomatrix is om deze overeen te laten komen met de ‘risk appetite’ van de asset owner. We maken nog wel eens mee dat een klant een risicomatrix heeft en verwacht deze direct toe te kunnen passen bij het uitvoeren van een FMECA. De praktijk wijst uit dat die verwachting niet altijd terecht is. De classificatie van risico’s in deze risicomatrix in een FMECA komt niet altijd overeen met wat de asset owner als onacceptabel of acceptabel acht bij bepaald faalgedrag. Hier kunnen meerdere verklaringen voor zijn. Het heeft dan ook onze voorkeur om een risicomatrix pas goed te keuren wanneer deze met een aantal uiteenlopende praktische voorbeelden is getoetst. Wanneer aanpassingen aan de matrix niet mogelijk zijn is er nog de mogelijkheid om een afgeleide matrix op te stellen. De conversie wordt onder andere onderbouwd op basis van verschillen tussen de context waarin de matrix tot stand is gebracht en de context waarin de matrix wordt gebruikt in de FMECA.

6. Eigenaarschap over inhoud en resultaten

Om te zorgen dat de FMECA beklijft in de organisatie van opdrachtgever stellen we van tevoren vast wie eigenaar zal zijn van de FMECA en de resultaten. Hij of zij zal zo snel mogelijk op gepaste wijze betrokken worden bij het project. Hierdoor zorgen we voor een gezonde overdracht en acceptatie van de resultaten en de FMECA zelf.

Een FMECA door IES Asset Management uit laten voeren?

Als IES hebben we ruime ervaring met het uitvoeren van FMECA’s in verschillende situaties en kennen we ondertussen de valkuilen en de verschillende uitwegen. Deze ervaring en onze pragmatische instelling zorgt ervoor dat we op effectieve en efficiënte wijze een FMECA kunnen realiseren die bij jou past én het gewenste resultaat oplevert.

IES werkt onafhankelijk van software en we kunnen overweg met de meeste tools die in markt verkrijgbaar zijn. Uiteraard zullen we wel checken of deze tool bruikbaar is om het gewenste resultaat te behalen! Op deze manier kunnen we flexibel en onafhankelijk onze ruime ervaring inzetten in het faciliteren van FMECA-studies en weten we de juiste balans te vinden tussen diepgang en snelheid.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk ons aanbod op het gebied van maintenance- en reliability-engineering of neem contact op met Frank