Categorie: Maintenance & Reliability Engineering

IES helpt Infraspeed Maintenance assetmanagement steeds verder verbeteren via certificering, risicoanalyse en digitalisering

Namens IES ondersteunt Hugo Zollner al circa zes jaar Infraspeed Maintenance op het vlak van assetmanagement van de railinfrastructuur. Na het eerste project, de geslaagde ISO 55000-certificering, kwamen er diverse vervolgopdrachten. Daarmee helpen IES en Hugo de vooraanstaande spoorwegbeheerder, dat de lat steeds hoger legt, het assetmanagement en de daarmee samenhangende processen stap voor stap […]


Schakel tussen strategie en uitvoering bij Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta Waterschap Hollandse Delta zorgt op de Zuid-Hollandse Eilanden voor voldoende en schoon water, het zuiveren van afvalwater en voor veilige dijken en wegen. Deze waterstaatkundige zorg voert het waterschap uit met ruim 550 medewerkers vanuit de hoofdvestiging in Ridderkerk. Een van de werkvelden betreft het onderhouden van de verschillende kunstwerken in het […]


Informatiemanagement bij HTM

HTM HTM spant zich al 150 jaar in voor het beste openbaar vervoer in de Haagse regio. Ruim 2000 medewerkers zijn verantwoordelijk voor het veilig, op tijd en comfortabel vervoeren van vele miljoenen reizigers. IES Asset Management (IES) is langjarig betrokken bij de afdeling Railvoertuigen van HTM voor het opstellen van onder andere onderhoudsconcepten en […]


Stolthaven verbetert beheersing risico’s op zware ongevallen

Stolthaven Moerdijk Stolt-Nielsen is een wereldwijd transport-, opslag- en distributiebedrijf van chemische en andere vloeistoffen. Het bedrijf heeft 6000 medewerkers in 30 landen. Stolthaven Moerdijk is een opslagterminal van 48.350 m3 met 45 tanks voor (gevaarlijke) vloeistoffen. Dit bedrijf valt onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Tijdens een audit van het veiligheidsbeheerssysteem vond het […]


Onderhoudsconcept voor PitPoint clean fuels

PitPoint clean fuels PitPoint clean fuels vindt dat 100% schoon vervoer mogelijk moet zijn in 2030. Om die ambitie waar te maken levert PitPoint vier soorten schone brandstof (CNG, LNG, H2 en EV) business-to-business. In 2017 zag Total de haalbaarheid en waarde van deze ambitie en stapte in het bedrijf. Inmiddels gaat de ambitie ook […]


Risk Based Maintenance studie verlichting systeem

SCHIPHOL Luchthaven Schiphol is de grootste luchthaven van Nederland en daarmee ook een belangrijke ader voor Europa. Schiphol hanteerde een onderhoudsbeleid voor het verlichtingssysteem dat was onderhouden met een vervangingsstrategie gebaseerd op een normatief aantal operationele branduren. De praktijk leert dat een dergelijke preventieve vervanging leidt tot een niet volledig gebruik van de levensduur. IES Asset Management kreeg de opdracht om een […]


Zes succesfactoren bij het uitvoeren van een FMECA

Bij het uitvoeren van een FMECA zijn een aantal zaken van belang om tot een goed resultaat te komen. In dit artikel weergeeft IES de zes belangrijkste succesfactoren om te komen tot een goede en nuttige FMECA. De zes succesfactoren voor een FMECA: 1. Afstemming van het verwachte resultaat De verwachtingen van het resultaat van een FMECA […]


De FMECA: wat is het en wat kan je er mee?

Een FMECA is een veel gebruikte analyse maar wat is het eigenlijk? Wat kun je ermee? Wat levert het op? Is een FMECA de moeite waard? In dit artikel laten we zien voor welke toepassingen een FMECA gebruikt kan worden. Daarnaast laten we zien dat het met een goed doordachte aanpak en met beperkte middelen […]


Garanties bij HTM

De Haagse Tram Maatschappij (HTM) heeft nieuwe Avenio trams aangekocht als vervanging van de oude voertuigen. In het contract van levering zijn uiteraard garantievoorwaarden opgenomen. Dit betreft diverse typen van garantie, waaronder een garantie op de Life Cycle Costs (LCC). Onderdeel van de garantievoorwaarden is een maximale kostprijs voor het reguliere onderhoud aan de voertuigen […]


Verhogen beschikbaarheid j-lay tower – Heerema marine contractors

Opdracht Doorlooptijd: 8 maanden Heerema Marine Contractors opereert één van de meest tot de verbeelding sprekende vloten van grote kraan- en pijpenlegschepen ter wereld. Heerema vroeg aan IES Asset Management om voor het kraan- en pijpenlegschip De Balder eenduidige werkinstructies voor het uitvoeren van onderhoudstaken aan de pijpenlegtoren (J-lay tower) van het schip op te stellen. Aanpak IES heeft […]