Assetmanagement game

De implementatie van assetmanagement zou in de eerste plaats de bedrijfswaarden en bedrijfsdoelstellingen van je organisatie moeten ondersteunen. En de kosten ervan moeten zeker opwegen tegen de baten. Daarnaast valt het niet altijd mee om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en het vliegwiel in gang te zetten. De assetmanagement game duurt 2 dagen en in de voorbereiding halen we informatie op uit jouw organisatie die we verwerken in de game. Het is bij uitstek geschikt als je met je organisatie voor de uitdaging staat om je prestaties te verhogen, kosten drastisch te reduceren of compliance moet borgen.

Programma

De invoering van assetmanagement vraagt van jou als manager niet alleen inzicht in de hoofdlijnen van wat assetmanagement als sturingskader betekent voor de procesvoering, rollen en prestaties. Assetmanagement kan tot significante verbetering van resultaten leiden, maar alleen als het management leiderschap toont in het veranderproces wat dit met zich meebrengt. Het vraagt daarmee dus ook iets van jou en je managementteam zelf.

In de tweedaagse assetmanagement game onderzoek je op speelse wijze met je team de toegevoegde waarde van assetmanagement, de verschillende factoren die bijdragen of juist afbreuk doen aan een succesvolle implementatie van assetmanagement en hoe assetmanagement kan helpen om de bedrijfsdoelstellingen van jouw organisatie te realiseren.

Voor wie?

We hebben de assetmanagement game speciaal ontwikkeld voor managers en managementteams in assetmanagement organisaties. Deelnemers nemen rollen aan van managers in een denkbeeldige organisatie dat kapitaalintensieve bedrijfsmiddelen in eigendom heeft en beheert en werkt met contractors in een veranderende omgeving met diverse pittige stakeholders. Natuurlijk zijn er problemen. De prestaties van de bedrijfsmiddelen vallen tegen, contractors doen niet wat ze beloven, de rollen zijn niet duidelijk, we nemen te veel of te weinig regie, er worden vooral aannames gedaan, er is invloed van hogere bestuurslagen met eigen agenda’s, medewerkers morren en lijken hun eigen ding te doen, de samenwerking is beperkt en vooral opportunistisch en geleverde prestaties zijn niet transparant.

Tja, hoe krijg je dit op de rit?

Om de assetmanagement game zo optimaal mogelijk te laten aansluiten op jouw organisatie kunnen we dit het beste even persoonlijk bespreken. Kom een keer een kop koffie drinken of bel voor een afspraak en we komen graag bij je langs.

Geïnteresseerd in een assetmanagement game?

Neem contact op met Jan!

ing. Jan Mens

Operations Director

jan.mens@iesbv.nl