Bij het besluit om assetmanagement te implementeren in je organisatie neem je als management ook een besluit om een traject te starten van verandermanagement. Immers assetmanagement met de meer proces- keten-gestuurde benadering vraagt veelal andere competenties van medewerkers. Aspecten als cultuur, gedrag en leiderschap komen dan al snel ter sprake. In de ISO-55000 is om die reden ook veel ruimte ingericht voor leiderschap en het creëren van draagvlak.

De leergang Verandermanagement van IES geeft inzicht, richting en tools. Aan de orde komen modellen maar meer zal het gaan om hoe deze toe te passen en wat het emotioneel voor effect heeft op iedereen in de organisatie en op de verandermanager zelf. Naast inhoudelijke kennis van verandertrajecten is deze leergang een persoonlijk ontwikkeltraject.

Thema’s die aan bod komen zijn:

  • Het kunnen plaatsen van jezelf in een verandertraject als begeleider/coach/manager.
  • Weerstand herkennen en hier een praktische oplossing voor weten te hanteren.
  • Veranderen is het geconfronteerd worden met emoties. Wat doet dit met jou?
  • De kans op conflicten is groot. Hoe kun je daar mee omgaan?
  • Het kunnen opstellen van een plan van aanpak voor een verandertraject met daarin een communicatieplan

Aan de hand van een standaard PVA voor een verandertraject worden de leerdoelen in 7 blokken behandeld. Tussen de blokken is er ruimte voor individuele en groepsopdrachten die in intervisie groepen worden behandeld. Dit geeft het leerproces een continu karakter over een periode van 7 maanden.

Meer informatie over de training? Download de folder!

Geïnteresseerd in de leergang verandermanagement?

Neem contact op met Jan!

ing. Jan Mens

Operations Director

jan.mens@iesbv.nl