Onderhoudsplan en normenboek Reiniging – HTM

HTM exploiteert het Haagse tramvervoer en beheert daarnaast alle infrastructuur, die nodig is om de tram in Den Haag op een veilige manier en op tijd te laten rijden. HTM vroeg IES Asset Management om inzichtelijk te maken hoe een efficiënt en effectief onderhoudsplan voor de reiniging van de verschillende onderdelen van de infrastructuur er uit zou moeten zien.

Het resultaat van deze opdracht was een aantoonbaar, haalbaar, planbaar en uitvoerbaar onderhoudsplan. Daarnaast stelde IES in samenwerking met HTM nieuwe routekaarten en een normenboek in de vorm van een beeldbestek op. Hiermee bepaalt de reinigingsploeg van HTM nu de effectiviteit van het uitgevoerde werk en kan in de toekomst het reinigingsonderhoud verder worden verbeterd.

Om te bepalen hoe vaak ieder type bedrijfsmiddel in het HTM-net gereinigd moet worden, werd begonnen met het categoriseren van de bedrijfsmiddelen en onderscheid maken tussen de seizoenen. Vervolgens werd voor iedere categorie, voor ieder seizoen bepaald bepaald hoe vaak er gereinigd moet worden om aan de afgesproken norm te voldoen. IES heeft hierbij ervaringsdeskundigen binnen HTM geïnterviewd en zo voor iedere locatie in het HTM-net inzichtelijk gemaakt wat gereinigd moet worden en hoe vaak elk type reiniging uitgevoerd moet worden. IES ging vervolgens nog een stap verder door HTM te begeleiden bij het vertalen van het onderhoudsplan naar praktische routes en het prioriteren van de werkzaamheden.

Links:Beeldbestek  |  Rechts: Reinigingsroutes weergegeven op HTM tramnetkaart