Categorie: IES

Training op maat voor gemeente Tilburg

Kennis opdoen én kunnen toepassen Dat assetmanagement ook een besturingsmodel voor beheer kan zijn wisten de lijnmanagers en teams van afdeling Ruimtelijke Uitvoering van de gemeente Tilburg. En dat vergrootte de vraag naar kennis over het onderwerp. Bij de afdeling waarin kort cyclisch beheer van de buitenruimte in 2011 is samengevoegd met lang cyclische planvorming, contractvorming en […]


Opstellen meerjarig bedrijfsplan DIVV Amsterdam

De Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) van de gemeente Amsterdam geeft de bereikbaarheid in en om Amsterdam op een aantrekkelijke, veilige en efficiënte manier gestalte. Dat vraagt, in een stad met zo’n 750.000 inwoners en miljoenen bezoekers per jaar, om een doordachte aanpak. IES Asset Management adviseerde de afdeling Kunstwerken van DIVV bij het opstellen van […]


Schiphol assetmanagement, basis op orde bij energy en infra

Schiphol wil zich onderscheiden met ‘Best in Class’ assetmanagement. Schiphol heeft in 2015 een flinke interne verandering in gang gezet om een assetmanagement organisatie te worden met de ambitie zelfs ‘Best in Class’ te zijn. Dat gaat natuurlijk gepaard met nieuwe rollen en functies en een vraag om meer aantoonbaarheid. Schiphol is een complexe omgeving waar op elke willekeurige dag […]


IES trots op succes van IAM examens

Wereldwijd hebben meer dan 2000 professionals het afgelopen anderhalf jaar deelgenomen aan de examens IAM ‘Certificate in Asset Management’ en ‘Diploma in Asset Management’. Dit maakt het IAM bekend in haar nieuwsbrief van april 2017. IES Asset Management is er trots op dat zij hiervan 420 (20%!) deelnemers voor haar rekening heeft genomen met haar incompany en open rooster CIAM-trainingen. IES Asset Management […]